LEHOTY

Pomôžeme Vám vypočítať lehotu pre podanie odvolania alebo odporu.


Lehota pri podaní odvolania/odporu.
Zadajte dátum doručenia rozhodnutiaVýsledok výpočtu lehoty pre podanie odvolania/odporu.
Ak bolo rozhodnutie doručené dňa: Štvrtok | 01.01.1970
Lehota na podanie odvolania/odporu začne plynúť dňa: Piatok | 02.01.1970
Posledným dňom na podanie odvolania/odporu je: Piatok | 16.01.1970